Italský kulturní institut v Praze, oficiální orgán italské vlády, spadá pod Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce a je součástí světové sítě 83 Italských kulturních institutů. Institut má institucionální poslání propagovat a šířit italský jazyk a kulturu v České republice.
Institut byl založen v roce 1922 a oficiálně otevřen o rok později. V průběhu let se stal významným centrem kulturních aktivit: byla zahájena výuka italského jazyka, vznikl výstavní prostor, konaly se přednášky, sympozia, semináře, výstavy, filmové projekce, koncerty a divadelní představení.
Současné sídlo Institutu představuje rozlehlý komplex pocházející z konce 16. století, který zahrnuje ambit a barokní kapli s freskovou výzdobou klenby. Budova, která patřila Italské kongregaci, sloužila zpočátku jako špitál, později jako sirotčinec a nakonec v roce 1942, kdy byla předána italskému státu, hostila tzv. Italský dům (Casa d’Italia), který byl poté přeměněn na Italský kulturní institut.
Ve spolupráci s Velvyslanectvím Itálie v Praze podporuje Institut kulturní vztahy a výměny mezi Itálií a Českou republikou v souladu se všeobecnými směrnicemi, které byly ustaveny v Dohodě mezi vládou Italské republiky a vládou České republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky, podepsané v roce 2011 a realizované prostřednictvím Prováděcích programů s platností na čtyřleté období, z nichž zatím poslední byl podepsán v roce 2016.

Nabízené služby

Italský kulturní institut v Praze poskytuje české veřejnosti následující služby:
Kurzy italského jazyka a kultury
Zkoušky k získání certifikátu znalosti jazyka CILS (ve spolupráci s Univerzitou pro cizince v Sieně)
Stipendia nabízená soukromými jazykovými školami v Itálii k absolvování kurzů italštiny
Knihovna s více než 18 000 svazky k zapůjčení a pro prezenční výpujčku
Videotéka s více než 800 tituly celovečerních a dokumentárních filmů ve formátu DVD
Informace a materiály o Itálii v oblasti kultury
Bohatý program akcí, které pokrývají všechny oblasti kultury (archeologie, architektura, dějiny, design, móda, hudba, literatura, vydavatelská činnost, umění, fotografie, kuchyně, film, divadlo, tanec, lingvistika, věda, kulturní turistika)

Spolupráce

Na akcích většího rozsahu spolupracuje Institut s prestižními místními akademickými, uměleckými a kulturními institucemi, českými nakladatelstvími a mezinárodními festivaly:
Bohemia Jazz Fest
Festival Tanec Praha
Mezinárodní divadelní festival Pražské křižovatky
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
Mezinárodní filmový festival Febiofest
Open Air Festival Arena
Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru
Dny evropského filmu
Filmový festival Jeden svět
Kino Lucerna Praha
Noc literatury
Design Blok
Filmový festival Jihlava
Festival animovaných filmů Anifilm
Svět knihy Praha
Prague Writers‘ Festival
Festival Pražské jaro
Collegium Vocale 1704
Collegium Marianum
Festival Tóny nad městy
Nachtigall Artists Management
Letní slavnosti staré hudby
Festival Brikcius
Festival EuroArt Praha
Festival Procházky uměním
Klavírní festival Rudolfa Firkušného
Malostranské komorní slavnosti
Mezinárodní kytarový festival Mikulov
Jazz Spring Italia Arte Fest Praha
Respect Festival
Jazzfest Brno
… a mnoho dalších