Pedagogický sbor Italského kulturního institutu v Praze tvoří učitelé mateřského jazyka s vysokoškolským vzděláním a specializací na výuku italštiny.

Učitelé se pravidelně zúčastňují školení a doškolovacích kurzů v oblasti výuky italštiny jako cizího jazyka.

Pro dotazy ke kurzu a souvisejícím aktivitám je k dispozici didaktický koordinátor.