Učitelé na Italském kulturním institutu v Praze jsou rodilí mluvčí s vysokoškolským vzděláním se specializací na výuku italského jazyka.

V souvislosti s výukou italštiny jako cizího jazyka se pravidelně účastní školení a kurzů.

Didaktická koordinátorka je připravena vám zodpovědět jakékoli dotazy týkající se kurzů a souvisejících aktivit.