PRACOVNÍ POZICE

Učitel italského jazyka pro cizince na Italském kulturním institutu v Praze: konverzace v Italském jazyce

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Učitel italského jazyka pro cizince na Italském kulturním institutu v Praze

Soudní překladatel italského jazyka při Městském soudu v Praze

Od prosince 2013 do března 2014
Kulturní oddělení Italského velvyslanectví v Chicago
Spolupráce pří propagaci kurzů italštiny

Od září 1996 do prosince 2006
Lektor italského jazyka
Filozofická fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Od listopadu 1995 do června 1996 a d února 2001 do června 2004
Učitel italského jazyka
Ústav románských jazyků a literatur, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Od března 1995 do června 2003
Učitel italského jazyka
Státní jazyková škola v Brně

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

květen 2006
Certifikát DITALS 1. úrovně
Università per Stranieri v Sieně, Itálie

Magisterské studium se zaměřením na moderní jazyky, obor: český a slovenský jazyk a literatura a Etnografie, Univerzita La Sapienza v Římě