PRACOVNÍ POZICE

Učitelka italského jazyka pro cizince na Italském kulturním institutu v Praze

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Učitel italského jazyka na Italském kulturním institutu v Praze
Učitel italského jazyka na jazykové škole Giramondo di Praga
Soukromý lektor řečtiny a latiny
Učitel italského jazyka na jazykové škole Inter Language a Alvaimer Keeltesalong v Tallinnu, (2013)
Pracovala v uměleckém prostředí jako vedoucí divadelních workshopů pro děti během Jam Summer Camp (Benátky, 2018); asistentka sekretariátu Divadelní sekce během festivalu Gender Bender (2016); spolupracovala v oblasti péče o účinkující během Tallinn film Festivalu Poff (2013).

VZDĚLÁNÍ

V roce 2020 obdržela Diplom L2 Cedils pro výuku italštiny.
V roce 2018 ukončila Magisterské studium v oboru sémiotiky na Università Alma Mater Studiorum v Bologni.
V roce 2013 absolvovala s vyznamenáním obor Klasické filologie na Università Ca’ Foscari v Benátkách.
V roce 2016 ukončila roční kurz Pracovníka v sociálním divadle, který se konal v San Petrignanu.