PRACOVNÍ POZICE

Učitelka italského jazyka pro cizince na Italském kulturním institutu v Praze

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Lektorka italského jazyka pro cizince na Italském kulturním institutu v Praze a dalších institucích v Čechách
Spoluautorka online kurzu italštiny ItaLiS
Lektorka italského jazyka v odpoledních kurzech pro italské děti žijící v Praze
Pracovala jako tlumočnice a překladatelka z českého jazyka.

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Účast na seminářích a odborných kurzech zaměřených na výuku italského jazyka pro cizince
Postgraduální lingvistické studium na Karlově univerzitě v Praze se zaměřením na hovorový český jazyk pod vedením profesorů P. Sgally a F. Čermáka.
Promovala v oboru filosofie a historie východní Evropy na Orientálním univerzitním institutu v Neapoli.