Výuka italštiny

Italský kulturní institut v Praze v současné době učitele pro kurzy italského jazyka a kultury nehledá. S vyhledem na další rozšiřování nabídky našich kurzů však rádi obdržíme a prostudujeme vaše přihlášky na pozici učitele, splňujete-li následující:
• jste rodilí mluvčí italštiny
• máte univerzitní diplom v humanitních vědách z italské univerzity
• máte specializaci nebo magisterský titul ve výuce italštiny pro cizince
• máte zkušenosti s výukou italštiny jako druhého nebo cizího jazyka
• máte živnostenské oprávnění
Zašlete prosím svůj životopis na adresu: corsi.iicpraga@esteri.it