PRACOVNÍ POZICE

Učitel italského jazyka pro cizince na Italském kulturním institutu v Praze, didaktický vedoucí italského jazyka a dějepisu na dvojjazyčné česko-italské sekci gymnázia Ústavní 400, Praha 8, a předseda komise předmětů vyučovaných v italském jazyce.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Lektor italského jazyka pro výuku cizinců na Italském kulturním institutu v Praze od roku 2013 (předešlá činnost 1994- 1996)
Vyučující italského jazyka, literatury a dějepisu pro cizince na dvojjazyčné česko-italské sekci gymnázia Ústavní 400, Praha 8.

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Účastnil se mnoha odborných a zdokonalovacích kurzů pro výuku jazyků
Získal habilitaci pro výuku předmětů v rámci konkurzu AO43 (italština, dějepis, občanská výchova, zeměpis pro II. stupeň ZŠ) a konkurzu AO50 (literární předměty pro střední školy).
V roce 1995 promoval s vyznamenáním v oboru italská literatura na univerzitě “La Sapienza” v Římě.