Vyplněním tohoto formuláře si vytvoříte uživatelský účet, který vám umožní zakoupit si naše kurzy, individuální lekce, ale také absolvovat rozřazovací nebo závěrečné testy.
Jakmile si zakoupíte kurz, budete do něj automaticky zapsáni.