Po vyplněním tohoto formuláře vytvoříme vám uživatelský účet. Účet vám umožní zakoupit si naše kurzy, individuální lekce, ale také absolvovat rozřazovací nebo závěrečné testy.
Jakmile si zakoupíte kurz, budete do něj automaticky zapsáni.

POZOR! Pokud již studentem Italského kulturního institutu jste, tento formulář vyplňujte pouze v případě, že ještě účet nemáte.
Prosím, v tom případě do pole „Zpráva“ uveďte, který kurz navštěvujete.