Vítejte

Vítejte na webové stránce Parlo-Italiano, školy jazyka a italské kultury Italského kulturního institutu v Praze. Nabízíme kurzy všech typů a pro všechny věkové kategorie. Určitě si najdete kurz, který vám sedne.
Vedle široké nabídky bychom rádi zdůraznili profesionalitu učitelského sboru a kvalitu kurzů. Kurzy mají záruku kontinuity a sjednocenosti obsahu, a to díky důkladné přípravě speciálně vytvořených studijních programů a volbě moderních a aktuálních učebnic. Zařazení do kurzů probíhá na základě pohovoru a vstupního testu.
Jednotlivé třídy jsou složeny ze studentů stejné znalostní úrovně, což vyučujícímu umožňuje ve výuce pokračovat pohotově a rychle a studenti mohou společně aktivně pracovat. Abychom nabídku našich kurzů dále obohatili, nově jsem zavedli:
Nové přehledné a srozumitelné webové stránky
Třetí cyklus kurzů od poloviny května
Vstupní test online
Nové docházkové kurzy
Individuální lekce na míru
Online kurz ItaLiS pro celou úroveň A1

Proč si vybrat naše kurzy?

V našich kurzech používáme komunikativní metodu a praktikujeme otevřený a flexibilní styl výuky. Všichni naši učitelé jsou rodilí mluvčí, držitelé diplomů z oboru filologie nebo jazyků, specializujících se na výuku italštiny pro cizince. V italštině vyučujeme již od začátečnické úrovně, a tak našim studentům dáváme nástroje pro komunikaci a porozumění. Používáme aktuální a různorodé výukové materiály. Naše lekce jsou zábavné a rozmanité a koncipujeme je tak, aby rozvíjely všechny čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Pracujeme na rozvoji skupiny, aniž bychom zapomínali na potřeby jednotlivých studentů. Nabízíme standardní a specializované kurzy, workshopy a mnoho dalších akcí zaměřených na propagaci italské kultury v České republice. Pro ty, kteří se výuky nemohou zúčastnit osobně, nabízíme lekce přes Skype nebo Zoom a také jeden online kurz.

Mluvení

Pro rozvíjení této základní jazykové dovednosti naše kurzy poskytují široký prostor, prostřednictvím různých učebních aktivit (což je o to důležitější pro studenty italštiny studujících jazyk mimo Itálii).

Poslech

Již od samého začátku mají naši studenti kontakt s italskými učiteli a setkávají se s poslechy, které jsou jim v lekcích přehrávány. Cílem je začít poslouchat bez stresu, bez nutnosti porozumět každé větě, a zaměřit se na obecný význam.

Čtení

Již od úrovně A1 je student veden k tomu, aby četl bez nutnosti porozumět každému slovu a snažil se chápat obecný význam.

Psaní

Rovněž psaní, aby se vyvíjelo, se cvičí postupně. Již na úrovni A1 se studenti postupně začínají seznamovat s psaním, vytvářejí texty, které odpovídají úrovni jejich italštiny, stejně jako jejich základním komunikačním potřebám, ať už jde o zprávy, nákupní seznamy, krátké emaily a přání.

image

Proč se učit italsky?

I když bychom vám to mohli vysvětlit sami, necháme promluvit naše studenty. Seřadili jsme odpovědi, které pravidelně dostáváme v dotazníku, jenž používáme k nastavení kurzů potřebám našich studentů.

1. Kvůli lásce k italské kultuře, od hudby k umění, od kina až k literatuře.
2. Kvůli přírodním a uměleckým krásám naší země, místům již navštíveným či těm, která teprve navštívíme, v každém případě místům, která nás ke studiu nadchly.
3. Kvůli lásce k “Made in Italy”: od módy k designu, od vaření k vínům
4. Kvůli obdivu k životnímu stylu Italů
5. Kvůli vášni, přátelství a tvořivosti Italů
6. Kvůli Italovi či Italce, kteří na nás čekají 😊
7. Kvůli muzikálnosti jazyka
8. Kvůli studiu (jedeme do Itálie na Erasmus či jiné studium)
9. Kvůli práci, zejména v potravinářském sektoru, módě či designu.
Italština je, konec konců, především jazyk radosti. A když vás můžeme v našich kurzech Italského kulturního institutu v Praze přivítat, je vždy dobré mít tyto motivace na zřeteli.

image

Certifikace CILS

CILS (Certifikace italštiny jako cizího jazyka) je oficiálně uznávaná vzdělávací kvalifikace, která osvědčuje stupeň jazykové a komunikační kompetence v italštině L2. Certifikace CILS je první italskou certifikací, jež přijala systém šesti úrovní jazykových a komunikačních schopností podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy a která vytvořila specifické moduly certifikace pro pracovníky cizího původu v Itálii.

Příprava ke zkouškám

Příprava ke zkouškám certifikátu CILS

Zkoušky u nás

Zkoušky Cils můžete skládat u nás na Institutu

Určeno všem

Pro vykonání zkoušek CILS není nutné mít žádné předchozí akademické zkoušky nebo diplomy

Zkouška B1 Občanství

Příprava ke zkoušce B1 Občanství