Informace o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
(Všeobecné nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679, článek 13)
Zpracování osobních údajů požadovaných za účelem registrace uživatele při Italském kulturním institutu v Praze bude prováděno v souladu se zákonem a s principy korektnosti a transparentnosti, tak aby byla chráněna základní práva a svobody jednotlivce.
Za tímto účelem si dovolujeme poskytnout následující informace:

  1. Oprávněným k nakládání s daty je Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Italské republiky (MAECI), v tomto konkrétním případě prostřednictvím Italského kulturního institutu (IIC) (Šporkova 14; 118 00 Praha 1 – Malá Strana; Česká republika; Tel.: +420 257 090 681; e-mail: iicpraga@esteri.it , iicpraga@cert.esteri.it).
  2. S případnými dotazy či reklamacemi se zájemci mohou obrátit na vedoucího Úřadu pro ochranu osobních údajů (Responsabile della Protezione dei Dati personali – RPD) MAECI (korespondenční adresa: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel.: 0039 06 36911 (centrála), e-mail: rpd@esteri.it; pec:rpd@cert.esteri.it ).
  3. Shromážděné osobní údaje budou zařazeny do databáze využívané pro následující účely: pozvánky na kulturní akce organizované Italským kulturním institutem, šíření kulturního zpravodaje, propagaci kurzů italského jazyka, služby a využití knihovny.
  4. Zpracování osobních údajů zařazených do databáze je založeno na souhlasu. Případné odmítnutí poskytnutí těchto údajů zabrání zájemci ve využívání služeb.
  5. Zpracování údajů, které provedou k tomu určení zaměstnanci IIC, se bude provádět ve smíšeném režimu. Údaje poskytnuté zájemcem při registraci budou zpracovávány pouze oprávněnou osobou a nebudou poskytnuty třetím stranám.
  6. Každých 10 let od registrace či jejího obnovení požádá Institut uživatele o potvrzení (elektronickou formou) jejich zájmu o využívání služeb a zajistí vymazání dat těch uživatelů, kteří souhlas nepotvrdí, a to jak v případě neobdržení odpovědi, tak v případě výslovného zamítnutí.
  7. Uživatel může požádat o přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu. S přihlédnutím na následky, které to bude mít na možnost využívání služeb, může dále uživatel požádat o vymazání údajů, či o omezení jejich zpracování, nebo jejich zpracování zamítnout. V těchto případech musí uživatel doručit žádost Italskému kulturnímu institutu v Praze a informovat o tom Úřad pro ochranu údajů MAECI.
  8. Jestliže se uživatel domnívá, že jeho práva byla porušena, může podat stížnost na Úřad pro ochranu údajů MAECI nebo se obrátit na Italský kontrolní úřad pro ochranu osobních údajů (Garante italiano per la Protezione dei Dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 00186 ROMA, tel. 0039-06696771 (centrála), e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it ).