CILS (Certifikace italštiny jako cizího jazyka) je oficiálně uznávaná vzdělávací kvalifikace, která osvědčuje stupeň jazykové a komunikační kompetence v italštině L2. Certifikace CILS je první italskou certifikací, jež přijala systém šesti úrovní jazykových a komunikačních schopností podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy a která vytvořila specifické moduly certifikace pro pracovníky cizího původu v Itálii.
Pro více informací: Unistrasi – Centro CILS

Italský kulturní institut v Praze je zkušebním střediskem pro certifikaci CILS a jeho učitelé jsou administrátory licencovanými Università per Stranieri di Siena.

Zkoušky CILS

V Italském kulturním institutu nabízíme tyto úrovně pro dospělé: A1, A2, B1, B1 občanství, B2, C1, C2.

B1 občanství
Zákon č. 132 z 1. prosince 2018, podmiňuje udělení italského občanství dosažením úrovně B1 v italštině podle Společného evropského referenčního rámce jazyků (2001). Ústředí CILS zkoušku této úrovně vytvořilo a je určena právě těm, kteří o italské občanství žádají. Zkouška CILS B1 občanství má specifické cíle a jinou strukturu a formát než zkouška CILS UNO B1. Zkouška B1 občanství zahrnuje mnohem omezenější část kompetencí než standardní B1, a proto má nárokovatelnost omezenou pouze pro účely občanství. Tato zkouška se nevztahuje na obchodní, akademické a podobné účely.

Více informací o ostatních úrovních CILS viz UNISTRASI – Livelli CILS

Termíny zkoušek 2024

DATE

LIVELLI

15 FEBBRAIO

(scadenza iscrizioni 15 gennaio)

A2 integrazione

B1 cittadinanza

5 GIUGNO

(scadenza iscrizioni 26 aprile)

A2 standard

B1 standard

B2

C1

C2

17 OTTOBRE

(scadenza iscrizioni 17 settembre)

A2

A2 integrazione

B1 cittadinanza

5 DICEMBRE

(scadenza iscrizioni 26 ottobre)

B1 Standard

B2

C1

C2

Registrace

Chcete-li se zaregistrovat, stáhněte si, vyplňte a podepište tento formulář. Poté jej zašlete na adresu info@parlo-italiano.cz spolu s kopií vašeho platného dokladu totožnosti. Dokumenty posílejte pouze ve formátech PDF nebo JPG, maximální velikost 2 MB.
V odpovědi na email obdržíte platební údaje.

Po zkoušce

  Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat dostatek bodů v každé z 5 částí, z níž se zkouška skládá. Pokud student nedosáhne dostatečného počtu bodů v jedné nebo více částech, může se znovu zaregistrovat na další termíny zkoušky do 18 měsíců od první zkoušky, a to pouhým uhrazením ceny části nebo částí, ve kterých neprospěl.
  Výjimkou je však občanství úrovně B1. Pokud tedy v některé části neuspějete, nebude obnovena, ale budete muset celou zkoušku absolvovat znovu v dalším sezení.

  Pro výběr úrovně vám doporučujeme absolvovat TESTY nanečisto, které pro tento účel poskytuje Univerzita v Sieně.

  Cena

   Cena zkoušky se liší podle úrovně.
   Podrobné informace jsou uvedeny v tabulce níže:

   Výsledky zkoušky

   Výsledky hodnocení budou k dispozici do 3 měsíců od data zkoušky na stránce ONLINE VÝSLEDKY, ze které si kandidáti mohou stáhnout a vytisknout souhrnný dokument platný pro účely autocertifikace.
   Výjimkou je úroveň B1 občanství, u kterého budou výsledky k dispozici do 40 – 45 dnů.
   Dokument je platný pro účely vlastní certifikace až do vydání definitivního dokumentu.
   Pozor! Nezapomeňte mít po ruce imatrikulační číslo, které jste obdrželi při zkoušce. Budete je potřebovat k přístupu k výsledkům.

   Jakmile Italský kulturní institut obdrží od Sieny definitivní dokument, budete kontaktováni.

   Přípravné kurzy CILS

   Pro CILS platí, stejně jako u každého jiného testu, že část úspěchu závisí na předchozí znalosti struktury zkoušky. Ti, kteří se se zkouškou obeznámili, zkouškou projdou s větším pocitem jistoty a s menší mírou stresu.
   Z tohoto důvodu nabízíme na certifikační zkoušky CILS pro úrovně B2 a C1 přípravné kurzy.
   Kurzy tvoří celkem 20 hodin výuky a cena je 4300 Kč, včetně materiálů.

   Abychom zájemce o zkoušky na ně připravili, nabízíme také individuální lekce docházkové nebo online pro všechny úrovně znalostí jazyka, od A1 do C2.

   Pro výběr úrovně vám doporučujeme absolvovat TESTY nanečisto, které pro tento účel poskytuje Univerzita v Sieně.

   Nyní zápis do kurzů je uzavřen.

   Vyberte si a kupte