CILS (Certifikace italštiny jako cizího jazyka) je oficiálně uznávaná vzdělávací kvalifikace, která osvědčuje stupeň jazykové a komunikační kompetence v italštině L2. Certifikace CILS je první italskou certifikací, jež přijala systém šesti úrovní jazykových a komunikačních schopností podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy a která vytvořila specifické moduly certifikace pro pracovníky cizího původu v Itálii. Pro více informací: Unistrasi – Centro CILS

Italský kulturní institut v Praze je zkušebním střediskem pro certifikaci CILS a jeho učitelé jsou administrátory licencovanými Università per Stranieri di Siena.

Zkoušky CILS

V Italském kulturním institutu nabízíme tyto úrovně: A1, A2, B1, B1 občanství, B2, C1, C2 pro dospělé.

Termíny zkoušek 2022-2023
  • 15. prosince 2022 – termín pro podání přihlášky 2. listopadu
  • 8. června 2023 – termín pro podání přihlášky 24. dubna
  • 5. prosince 2023 – termín pro podání přihlášky 23. října

👉 Chcete-li se zaregistrovat, stáhněte si, vyplňte a podepište tento formulář. Poté jej zašlete na adresu corsi.iicpraga@esteri.it spolu s kopií vašeho dokladu totožnosti. V odpovědi na email obdržíte platební údaje.

Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat dostatek bodů v každé z 5 částí, z níž se zkouška skládá. Pokud student nedosáhne dostatečného počtu bodů v jedné nebo více částech, může se znovu zaregistrovat na další termíny zkoušky do 18 měsíců od první zkoušky, a to pouhým uhrazením ceny části nebo částí, ve kterých neprospěl.

Cena zkoušky se liší podle úrovně:

B1 občanství

Zákon č. 132 z 1. prosince 2018, podmiňuje udělení italského občanství dosažením úrovně B1 v italštině podle Společného evropského referenčního rámce jazyků (2001). Ústředí CILS zkoušku této úrovně vytvořilo a je určena právě těm, kteří o italské občanství žádají. Zkouška CILS B1 občanství má specifické cíle a jinou strukturu a formát než zkouška CILS UNO B1. Zkouška B1 občanství zahrnuje mnohem omezenější část kompetencí než standardní B1, a proto má nárokovatelnost omezenou pouze pro účely občanství. Tato zkouška se nevztahuje na obchodní, akademické a podobné účely. Pokud v některé části neuspějete, nebude obnovena, ale budete muset celou zkoušku absolvovat znovu v dalším sezení.

Kurzy CILS

Pro CILS platí, stejně jako u každého jiného testu, že část úspěchu závisí na předchozí znalosti struktury zkoušky. Ti, kteří se se zkouškou obeznámili, zkouškou projdou s větším pocitem jistoty a s menší mírou stresu.

Z tohoto důvodu naše škola nabízí na certifikační zkoušky CILS pro úrovně B2 a C1 přípravné kurzy.

Kurzy tvoří celkem 20 hodin výuky a cena je 4300 Kč, včetně materiálů.

Abychom zájemce o zkoušky na ně připravili, nabízíme také individuální docházkové lekce nebo lekce prostřednictvím Skype/Zoom pro všechny úrovně znalostí jazyka, od A1 do C2.

👉 Pro výběr úrovně vám doporučujeme absolvovat TESTY nanečisto, které pro tento účel poskytuje Univerzita v Sieně.