V nabídce speciálních kurzů najdete kurzy pro úrovně B1 a B2+. Tyto kurzy vás uvedou do jazykových oblastí, jež se v standardních kurzech dopodrobna neprobírají, a umožní vám rozšířit si a zlepšit vaše jazykové dovednosti.

Sahají od konverzace po čtení, od gramatiky po umění, od vaření po divadlo.

Pro zápis do těchto kurzů není rozřazovací test vyžadován. Pro zakoupení kurzu je ale nutná REGISTRACE na webových stránkách.

Vyberte si a kupte