Corsi autunnali – 2023

Dall’11.09 al 19.12.2023

Festività:
Martedì 5 dicembre – si svolgeranno gli esami CILS e tutte le lezioni del giorno sono rimandate.

Září 2023

September

Pondělí

Monday

Úterý

Tuesday

Středa

Wednesday

Čtvrtek

Thursday

  Dopolední kurzy pro dospělé - Morning courses for adults

9:00 - 11:00

Odpolední kurzy pro děti a mládež - Afternoon courses for kids and teens

15:00 - 17:00

16:00 - 17:30

15:00 - 16:30

Odpolední kurzy pro dospělé - Afternoon courses for adults                 

15:30 - 17:30

od/from 25.9.2023

Večerní kurzy pro dospělé - Evening courses for adults

18:00 - 20:00 

od/from 25.9.2023

od/from 25.9.2023

od/from 25.9.2023

online 18:00 - 19:30

online 18:00 - 19:30