PRACOVNÍ POZICE

Lektorka italského jazyka pro cizince a koordinátorka kurzů pořádaných Italským kulturním institutem v Praze.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Lektorka italského jazyka pro cizince a lektorka kurzů pořádaných Italským kulturním institutem v Praze
Zkoušející při zkouškách certifikátu CILS
Spoluautorka online kurzu italštiny ItaLiS
Spolupráce na projektech EUNIC
Expert v oblasti “web mining a sentiment analysis” pro společnost Semantic Visions (anglický, český, španělský, francouzský a ruský jazyk)
Spoluautorka česko-italského a italsko-českého slovníku vydaného v roce 2006 (část česko-italská)
Spolupráce s nakladatelstvím Leda
Od roku 1994 pracuje v České republice jako překladatelka z českého do italského jazyka na volné noze
Od roku 1994 lektorka italského jazyka:
– Italský kulturní institut v Praze
– Dvojjazyčná sekce gymnázia Ústavní 400
– Dvojjazyčné gymnázium Dante Alighieri
– Gymnázium Voděradská
– FFUK v Praze
– Společnost Přátelé Itálie v Praze
– Firemní zákazníci
Koordinátorka Italské sekce gymnázia Ústavní 400

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

V roce 2019 získala postgraduální univerzitní diplom “Master” II. stupně v Didaktice italštiny jako L2 pořadaný Univerzitou Ca’ Foscari a promovala s maximálním počtem bodů 110/110.
V roce 2005 ukončila plným počtem bodů kurz současného italského jazyka na Univerzitě pro cizince v Perugii
V roce 1999 se zúčastnila semináře na téma ověřování a hodnocení kompetencí v italštině L2 pořádaného Střediskem pro certifikáty CILS Univerzity pro cizince v Sieně
Je zkoušejícím pro zkoušky certifikátů CILS
Od roku 1994 se zúčastnila řady kurzů zaměřených na výuku italského jazyka pro cizince a zdokonalovacích kurzů pro učitele italského jazyka v zahraničí, pořádaných Univerzitou Ca´ Foscari v Benátkách (Laboratorio Itals), Univerzitou pro cizince v Sieně, Univerzitou pro cizince v Perugii a školou Dilit v Římě
V roce 1993 ukončila vysokoškolské vzdělání v oboru Moderní cizí jazyky a literatura (specializace na slovanské jazyky) a promovala s maximálním počtem bodů 110/110 a vyznamenáním na univerzitě “La Sapienza” v Římě.