PRACOVNÍ POZICE

Učitelka italského jazyka pro cizince na Italském kulturním institutu v Praze

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Učitelka italského jazyka pro cizince na Italském kulturním institutu v Praze.
Učitelka italského jazyka ve Společnosti Dante Alighieri v Praze.
Soukromá výuka italštiny, latiny a staré řečtiny. Výuka italštiny, latiny, dějepisu, zeměpisu, filozofie a staré řečtiny ve vzdělávacích střediscích a veřejných školách v Římě.
Učitelka italského jazyka pro přistěhovalce ve Společnostech ‘Casa del Popolo’ a ‘Focus-Casa dei diritti sociali’ v Římě.
Pracovala jako knihovník a katalogizátor v univerzitních knihovnách (Università ‘La Sapienza’), v národní knihovně Nazionale Centrale z Říma, v místních knihovnách v Římě. Zúčastnila se projektu digitalizace rukopisů ve fotografické a digitální laboratoři Vatikánské apoštolské knihovny.

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

V roce 2020 se zúčastnila kurzu výuky italštiny pro cizince ve škole „Společnost Dante Alighieri“.
V roce 2020 absolvovala dvouletou odbornou školu v knihovnictví ve Vatikánské škole knihovnictví (obory: bibliografie/ reference, rukopisy, knihověda, restaurování knih, katalogizace, digitální knihovna).
V roce 2018 se zúčastnila kurzu didaktiky italštiny pro cizince v římské škole ‘Torre di Babele’ a získala osvědčení DITALS I vydané univerzitou Università per stranieri di Siena pro výuku italštiny jako cizího jazyka.
V roce 2018 získala titul magistra v oboru Moderní filologie (diplomová práce v oboru románské filologie. Hodnocení: 110 s vyznamenáním) na římské univerzitě La Sapienza. Získala také 24 kreditů v oboru antropo-psycho-pedagogickém a v didaktických metodikách.
V roce 2015 získala bakalářský titul na římské univerzitě La Sapienza.