PRACOVNÍ POZICE

Vyučující italského jazyka jako cizího jazyka pro děti při IIC Praga.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Vyučující italského jazyka L2 pro děti při IIC Praga. (říjen 2019 – ).
Vyučující italského jazyka L1 a L2 v pěti třídách italsko-české sekce ZŠ J. Gutha-Jarkovského (září 2019 – ).
Vyučující italského jazyka L1 a L2 pro děti na italsko-české mateřské školce Piccole Pesti (leden 2017-srpen 2019).
Držitel stipendia na dobu určitou ve zvláštním programu vzdělávání organizovaném MIBACT “500 giovani per la cultura” (květen 2015 – červen 2016).
Spolupráce při koordinaci didaktických činností pro školy a rodinu při regionálním museu Villa Romana del Casale v lokalitě Piazza Armerina (Sicilia) (listopad 2011- duben 2016).

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Magisterské studium 2. stupně v “E-learning per l’insegnamento dell’italiano a stranieri” ELIIAS při Università per stranieri di Siena s hodnocením 60/60L (září 2018).
Magisterský titul v “Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa” při Università degli studi di Catania s ohodnocením 110/110 (březen 2016).

Od roku 2018 se účastní řady výcviků didaktiky pro výuku italštiny pro cizince a doškolování pro učitele italštiny na digitálních platformách.