PRACOVNÍ POZICE

Učitel italského jazyka pro cizince na Italském kulturním institutu v Praze

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Od září 2012 na plný úvazek učitel italského jazyka pro cizince na Italském kulturním institutu v Praze

Věnuje se následujícím činnostem:
Tvorba a aktualizace sylabů a hodnotících testů, zajišťování zkoušek CILS
Lektor italského jazyka pro cizince na:

  • MLJŠ (Mezinárodní letní jazyková škola), Konzervatoř (2004-2007) a Západočeská univerzita (2004 – 2011) v Plzni
  • Společnost Dante Alighieri a Dvojjazyčná sekce gymnázia Ústavní 400 v Praze (2006-2010)
  • Ústav romanistiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (2010-2013)

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Odborné kurzy výuky italského jazyka pro cizince a odborné kurzy pro učitele italského jazyka v zahraničí organizované Univerzitou Ca´ Foscari v Benátkách (laboratorio Itals), společností Dante Alighieri a školou Dilit v Římě
Získal vysokoškolské vzdělání v oboru italský jazyk a literatura a promoval s hodnocením 107/110 na univerzitě “La Sapienza” v Římě.