CILS (Certifikace italštiny jako cizího jazyka) je oficiálně uznávaná vzdělávací kvalifikace, která osvědčuje stupeň jazykové a komunikační kompetence v italštině L2. Certifikace CILS je první italskou certifikací, jež přijala systém šesti úrovní jazykových a komunikačních schopností podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy a která vytvořila specifické moduly certifikace pro pracovníky cizího původu v Itálii.

Centrum CILS je institucionálním členem EALTA (Evropské asociace jazykových testů) a přidruženým členem ALTE (Asociace jazykových testerů v Evropě). Jedná se o dvě sdružení, jejichž cílem je podpora znalostí o testování a jazykového hodnocení v Evropě. Díky tomuto přidružení středisko CILS usiluje o garanci etického řízení procesu hodnocení všem zúčastněným subjektům.

V roce 2004 získala CILS důležité uznání, Evropský jazykový štítek, certifikát kvality, který odměňuje nejvýznamnější a nejinovativnější projekty v oblasti výuky jazyků. Cena byla udělena certifikačním modulům CILS A1 a A2 pro účely integrace v Itálii.

Italský kulturní institut v Praze je zkušebním střediskem pro certifikaci CILS a jeho učitelé jsou administrátory licencovanými Università per Stranieri di Siena.

Zkoušky CILS

V Italském kulturním institutu nabízíme tyto úrovně: A1, A2, B1, B1 občanství, B2, C1, C2 pro dospělé.
Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat dostatek bodů v každé z částí, z níž se zkouška skládá. Pokud student nedosáhne dostatečného počtu bodů v jedné nebo více částech, může se znovu zaregistrovat na další termíny zkoušky do 18 měsíců od první zkoušky, a to pouhým uhrazením ceny části nebo částí, ve kterých neprospěl.

Cena zkoušky se liší podle úrovně:B1 občanství

Zákon č. 132 z 1. prosince 2018, podmiňuje udělení italského občanství dosažením úrovně B1 v italštině podle Společného evropského referenčního rámce jazyků (2001). Ústředí CILS zkoušku této úrovně vytvořilo a je určena právě těm, kteří o italské občanství žádají. Zkouška CILS B1 občanství má specifické cíle a jinou strukturu a formát než zkouška CILS UNO B1. Zkouška B1 občanství zahrnuje mnohem omezenější část kompetencí než standardní B1, a proto má nárokovatelnost omezenou pouze pro účely občanství. Tato zkouška se nevztahuje na obchodní, akademické a podobné účely. Pokud tato zkouška není složena v jedné nebo více částech, nelze ji opakovat.

Termíny zkoušek 2022-2023

15. prosince 2022, termín pro podání přihlášky 02. listopadu
8. června 2023: termín pro podání přihlášky 24. dubna
5. prosince 2023: termín pro podání přihlášky 23. října

Formulář žádosti si stáhněte zde.
Chcete-li se na zkoušku zaregistrovat, kontaktujte nás.

CILS kurzy

Pro CILS platí, stejně jako u každého jiného testu, že část úspěchu závisí na předchozí znalosti struktury zkoušky. Ti, kteří se se zkouškou obeznámili, zkouškou projdou s větším pocitem jistoty a s menší mírou stresu.
Z tohoto důvodu naše škola nabízí na certifikační zkoušky CILS pro úrovně B2 a C1 přípravné kurzy.

Kurzy tvoří celkem 20 hodin výuky a cena je 4200 Kč, včetně materiálů.

Abychom zájemce o zkoušky na ně připravili, nabízíme také individuální docházkové lekce nebo lekce prostřednictvím Skype/Zoom pro všechny úrovně znalostí jazyka, od A1 do C2.

Zobrazuji všechny 2 výsledky