CILS (Certifikace italštiny jako cizího jazyka) je oficiálně uznávaná vzdělávací kvalifikace, která osvědčuje stupeň jazykové a komunikační kompetence v italštině L2. Certifikace CILS je první italskou certifikací, jež přijala systém šesti úrovní jazykových a komunikačních schopností podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy a která vytvořila specifické moduly certifikace pro pracovníky cizího původu v Itálii.

Centrum CILS je institucionálním členem EALTA (Evropské asociace jazykových testů) a přidruženým členem ALTE (Asociace jazykových testerů v Evropě). Jedná se o dvě sdružení, jejichž cílem je podpora znalostí o testování a jazykového hodnocení v Evropě. Díky tomuto přidružení středisko CILS usiluje o garanci etického řízení procesu hodnocení všem zúčastněným subjektům.

V roce 2004 získala CILS důležité uznání, Evropský jazykový štítek, certifikát kvality, který odměňuje nejvýznamnější a nejinovativnější projekty v oblasti výuky jazyků. Cena byla udělena certifikačním modulům CILS A1 a A2 pro účely integrace v Itálii.

Italský kulturní institut v Praze je zkušebním střediskem pro certifikaci CILS a jeho učitelé jsou administrátory licencovanými Università per Stranieri di Siena.

Zkoušky CILS

V Italském kulturním institutu nabízíme tyto úrovně: A1, A2, B1, B1 občanství, B2, C1, C2 pro dospělé. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat dostatek bodů v každé z částí, z níž se zkouška skládá. Pokud student nedosáhne dostatečného počtu bodů v jedné nebo více částech, může se znovu zaregistrovat na další termíny zkoušky do 18 měsíců od první zkoušky, a to pouhým uhrazením ceny části nebo částí, ve kterých neprospěl.

Cena zkoušky se liší podle úrovně:B1 občanství

Zákon č. 132 z 1. prosince 2018, podmiňuje udělení italského občanství dosažením úrovně B1 v italštině podle Společného evropského referenčního rámce jazyků (2001). Ústředí CILS zkoušku této úrovně vytvořilo a je určena právě těm, kteří o italské občanství žádají. Zkouška CILS B1 občanství má specifické cíle a jinou strukturu a formát než zkouška CILS UNO B1. Zkouška B1 občanství zahrnuje mnohem omezenější část kompetencí než standardní B1, a proto má nárokovatelnost omezenou pouze pro účely občanství. Tato zkouška se nevztahuje na obchodní, akademické a podobné účely. Pokud tato zkouška není složena v jedné nebo více částech, nelze ji opakovat.

Termíny zkoušek 2022

31. května, termín pro podání přihlášky 20. dubna
15. prosince, termín pro podání přihlášky 05. listopadu
Formulář žádosti si stáhněte zde.
Chcete-li se na zkoušku zaregistrovat, kontaktujte nás.

CILS kurzy

Pro CILS platí, stejně jako u každého jiného testu, že část úspěchu závisí na předchozí znalosti struktury zkoušky. Ti, kteří se se zkouškou obeznámili, zkouškou projdou s větším pocitem jistoty a s menší mírou stresu. Z tohoto důvodu naše škola nabízí na certifikační zkoušky CILS pro úrovně B2 a C1 přípravné kurzy. Kurzy tvoří celkem 20 hodin výuky a cena je 4200 Kč, včetně materiálů.
Abychom zájemce o zkoušky na ně připravili, nabízíme také individuální docházkové lekce nebo lekce prostřednictvím Skype pro všechny úrovně znalostí jazyka, od A1 do C2.