PRACOVNÍ POZICE

Učitelka italského jazyka pro cizince na Italském kulturním institutu v Praze

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Od roku 2010 pracuje na Italském kulturním institutu v Praze (nepřerušená hlavní pracovní činnost).

Zde prováděla následující činnosti (ve spolupráci).

výuka v kurzech italského jazyka
vytváření a doplňování učebních programů
vytváření a doplňování závěrečných testů
vytváření a doplňování didaktické bibliografie
Oficiální jazykové zkoušky (CILS)

Soukromě prováděla “speciální” lekce italštiny L2 zaměřené na:
Profesionální italský jazyk (ekonomie a obchod)
italský jazyk a umění
italský jazyk v hudbě
příprava na zkoušky CILS

Pro společnost Presto Překladatelské Centrum:
finální kontrola překladů v italském jazyce

Pro Střední školu “F .Petrarca” v Padově:
integrace zahraničních studentů do školy

Pro “Centro di prima accoglienza Vides” v Padově:
kurzy italského jazyka L2 pro dospělé imigranty

Soukromě: hodiny latiny a staré řečtiny

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Master II. stupně z italského jazyka L2/LS (Univerzita v Padově)

Kurzy L2/LS určené k prohloubení a doplnění znalostí:
po získání diplomu Master pravidelně navštěvované (v Praze a v Itálii)

Jiné formy doplňování znalostí L2/LS:

pravidelné navštěvování specializovaných knižních obchodů; četba literatury zaměřené na obor; porovnávání didaktické nabídky některých zahraničních institucí zabývajících se výukou jazyků: Goethe Institut, Istituto Cervantes, Institut Français.

Vysokoškolský diplom (Univerzita v Padově) z italského jazyka a literatury, se specializací na italskou lingvistiku
Bodové hodnocení: 110/110 s vyznamenáním

Během vysokoškolského studia vykonala všechny zkoušky předepsané novou habilitační třídou A 23 pro výuku italského jazyka L2/LS

Kromě klasických jazyků a filologicko-etymologických schopnosti vycházejících z latiny, má základy několika cizích jazyků: němčina, angličtina, francouzština, čeština.