PRACOVNÍ POZICE

Učitelka italského jazyka pro cizince na Italském kulturním institutu v Praze

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Učitelka italského jazyka pro cizince na Italském kulturním institutu v Praze (od 2008)
Koordinátorka kurzů na Italském kulturním institutu v Praze (2014-2015)
Zkoušející certifikátu CILS (od 2008)

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Od roku 2008 se zúčastnila řady kurzů  zaměřených na výuku italského jazyka pro cizince a zdokonalovacích kurzů pro učitele italského jazyka v zahraničí, pořádaných Univerzitou Ca´ Foscari v Benátkách (Laboratorio Itals), Univerzitou pro cizince v Sieně, Společností Dante Alighieri atd.

V roce 2008 získala postgraduální univerzitní diplom “Master” II. stupně v Didaktice italštiny jako L2.

V roce 2007 získala Magisterský diplom v oboru Cizí jazyky pro mezinárodní komunikaci na Univerzitě v Padově (angličtina/němčina) a promovala s maximálním počtem bodů 110/110 a vyznamenáním.

V roce 2005 získala bakalářský diplom v oboru Jazyková a kulturní mediace na Univerzitě v Padově (angličtina/němčina) s hodnocením 109/110.