Italský kulturní institut v Praze je zkušebním střediskem pro certifikaci CILS a jeho učitelé jsou administrátory licencovanými Università per Stranieri di Siena.

Zkoušky CILS

V Italském kulturním institutu nabízíme tyto úrovně: A1, A2, B1, B1 občanství, B2, C1, C2 pro dospělé. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat dostatek bodů v každé z částí, z níž se zkouška skládá. Pokud student nedosáhne dostatečného počtu bodů v jedné nebo více částech, může se znovu zaregistrovat na další termíny zkoušky do 18 měsíců od první zkoušky, a to pouhým uhrazením ceny části nebo částí, ve kterých neprospěl. CILS kurzy Pro CILS platí, stejně jako u každého jiného testu, že část úspěchu závisí na předchozí znalosti struktury zkoušky. Ti, kteří se se zkouškou obeznámili, zkouškou projdou s větším pocitem jistoty a s menší mírou stresu. Z tohoto důvodu naše škola nabízí na certifikační zkoušky CILS pro úrovně B2 a C1 přípravné kurzy. Kurzy tvoří celkem 20 hodin výuky a cena je 4300 Kč, včetně materiálů. Abychom zájemce o zkoušky na ně připravili, nabízíme také individuální docházkové lekce nebo lekce prostřednictvím Skype/Zoom pro všechny úrovně znalostí jazyka, od A1 do C2.