A1.b- rip květen/červen

Úroveň: A1.b
Docházka: 1x týdně
Cena za 6 lekcí (= 12 hodin): 2300 CZK
Cena za 5 lekcí (= 10 hodin): 1900 CZK

Tento produkt je momentálně nedostupný.

Katalogové číslo: - Kategorie:

5 nebo 6 lekcí jednou týdně

Podle SERR je úroveň A1 základní úroveň kontaktu. Na této úrovni je student schopen porozumět a používat každodenní výrazy a jednoduché věty zaměřené na uspokojení potřeb konkrétního typu. Umí představit sebe i ostatní a umí se ptát nebo odpovídat na otázky týkající se jeho osobního prostředí. Dokáže komunikovat jednoduchým způsobem, pokud druhý člověk mluví pomalu a jasně.

V našich kurzech trvá přibližně 90 hodin a je rozdělen na dílčí úrovně A1a, A1b, A1c.

Kurzy “RIP” jsou kurzy pro opakování a prohlubování “standardních” úrovní.
Jedná se o kurzy s lekcemi velmi podobnými těm ze “standardních” kurzů. Lekce mají 120 minut a rozvíjejí se v nich všechny dovednosti: poslech, čtení, mluvení, gramatika, psaní.
Jediným rozdílem oproti “standardním” kurzům (které nabízíme v prvních dvou čtvrtletích roku) je, že v těchto lekcích se nepostupuje podle stanovených osnov a jedné knihy. Lekce jsou volně čerpány z jiných knih, než které používáme v našich “standardních” kurzech, nebo dokonce z videí a jiných online materiálů.
Učitel je také k dispozici třídě, aby prohloubil nebo zopakoval určité téma.
Těchto kurzů se mohou zúčastnit i studenti, kteří u nás neabsolvovali “standardní” programy v prvním a druhém semestru.

Student, pokud je nový, je zařazen na základě vstupního testu.