B1.a-rip květen/červen

Úroveň: B1.a
Docházka: 1x týdně
Cena za 6 lekcí (= 12 hodin): 2300 CZK

Tento produkt je momentálně nedostupný.

Katalogové číslo: - Kategorie:

6 lekcí jednou týdně

Podle SERR je úroveň B1 úroveň středně pokročilá Práh. Na této úrovni je student schopen porozumět (v jasném a standardním mluveném jazyce) a komunikovat aspekty známých témat týkajících se školy, práce, volného času atd. Dokáže se jednoduše a souvisle vyjadřovat o známých záležitostech nebo tématech souvisejících s oblastí jeho zájmu. Dokáže vyprávět o nějakém zážitku nebo události, stručně vysvětlit projekt nebo nápad a stručně hovořit o očekáváních, snech nebo cílech.

Tato úroveň v našem institutu trvá přibližně 150 hodin a je rozdělena na “standardní” podúrovně B1a, B1b, B1c, B1d, B1e.

Kurzy “RIP” jsou kurzy pro opakování a prohlubování “standardních” úrovní.
Jedná se o kurzy s lekcemi velmi podobnými těm ze “standardních” kurzů. Lekce mají 120 minut a rozvíjejí se v nich všechny dovednosti: poslech, čtení, mluvení, gramatika, psaní.
Jediným rozdílem oproti “standardním” kurzům (které nabízíme v prvních dvou čtvrtletích roku) je, že v těchto lekcích se nepostupuje podle stanovených osnov a jedné knihy. Lekce jsou volně čerpány z jiných knih, než které používáme v našich “standardních” kurzech, nebo dokonce z videí a jiných online materiálů.
Učitel je také k dispozici třídě, aby prohloubil nebo zopakoval určité téma.
Těchto kurzů se mohou zúčastnit i studenti, kteří u nás neabsolvovali “standardní” programy v prvním a druhém semestru.

Student, pokud je nový, je zařazen na základě vstupního testu.