C1.b- rip květen/červen

Úroveň: C1.b
Docházka: 1x týdně
Cena za 6 lekcí (= 12 hodin): 2300 CZK

Tento produkt je momentálně nedostupný.

Katalogové číslo: - Kategorie:

6 lekcí jednou týdně

Podle SERR je úroveň C1 pokročilou úrovní Účinnost. Na této úrovni je student schopen porozumět širokému spektru komplexních a dlouhých textů a dokáže rozpoznat jejich implicitní význam. Vyjadřuje se přirozeně a hladce. Flexibilně a efektivně používá jazyk pro sociální, profesní a akademické účely. Umí vytvářet jasné, dobře konstruované a artikulované texty o složitých tématech, ovládá struktury řeči a mechanismy soudržnosti jazyka.

Ve skutečnosti jsou naše kurzy s označením C1 flexibilní a otevřené i pro studenty, kteří mají určité potíže s dosažením plynulosti v mluveném jazyce, ale mají zájem posílit své znalosti italského jazyka prostřednictvím složitějších podnětů a komplexní analýzy struktur.

V našich kurzech trvá 90 hodin a je rozdělen na dílčí úrovně C1a, C1b, C1c.

Kurzy “RIP” jsou kurzy pro opakování a prohlubování “standardních” úrovní.
Jedná se o kurzy s lekcemi velmi podobnými těm ze “standardních” kurzů. Lekce mají 120 minut a rozvíjejí se v nich všechny dovednosti: poslech, čtení, mluvení, gramatika, psaní.
Jediným rozdílem oproti “standardním” kurzům (které nabízíme v prvních dvou čtvrtletích roku) je, že v těchto lekcích se nepostupuje podle stanovených osnov a jedné knihy. Lekce jsou volně čerpány z jiných knih, než které používáme v našich “standardních” kurzech, nebo dokonce z videí a jiných online materiálů.
Učitel je také k dispozici třídě, aby prohloubil nebo zopakoval určité téma.
Těchto kurzů se mohou zúčastnit i studenti, kteří u nás neabsolvovali “standardní” programy v prvním a druhém semestru.

Student, pokud je nový, je zařazen na základě vstupního testu.