C2.a-rip květen/červen

Úroveň: C2.a
Docházka: 1x týdně
Cena za 5 lekcí (= 10 hodin): 1900 CZK

Tento produkt je momentálně nedostupný.

Katalogové číslo: - Kategorie:

5 lekcí jednou týdně

Úroveň C2 je úroveň, na které by student měl být schopen porozumět široké škále složitých a dlouhých textů a měl by rozpoznat jejich skrytý význam. Měl by se vyjadřovat přirozeně a plynule a používat jazyk pružně a efektivně pro společenské, profesní a akademické účely.

Naše kurzy s označením C2 ve skutečnosti navazují na kurzy úrovně C1, jsou flexibilní a jsou otevřeny i studentům, kteří mají určité potíže s dosažením plynulosti v mluveném jazyce, ale mají zájem o doplnění panoramatu struktur italského jazyka a upevnění dovedností prostřednictvím komplexních vstupů.

V našich kurzech začíná úroveň C2 třemi “standardními” úrovněmi C2.a, C2.b, C2.c, které trvají celkem přibližně 90 hodin.

Kurzy “RIP” jsou kurzy pro opakování a prohlubování “standardních” úrovní.
Jedná se o kurzy s lekcemi velmi podobnými těm ze “standardních” kurzů. Lekce mají 120 minut a rozvíjejí se v nich všechny dovednosti: poslech, čtení, mluvení, gramatika, psaní.
Jediným rozdílem oproti “standardním” kurzům (které nabízíme v prvních dvou čtvrtletích roku) je, že v těchto lekcích se nepostupuje podle stanovených osnov a jedné knihy. Lekce jsou volně čerpány z jiných knih, než které používáme v našich “standardních” kurzech, nebo dokonce z videí a jiných online materiálů.
Učitel je také k dispozici třídě, aby prohloubil nebo zopakoval určité téma.
Těchto kurzů se mohou zúčastnit i studenti, kteří u nás neabsolvovali “standardní” programy v prvním a druhém semestru.

Student, pokud je nový, je zařazen na základě vstupního testu.