Standardní kurzy docházkové pro úrovně od A1 do C1, otevíráme každé čtyři měsíce v září, lednu a květnu. V září a v lednu trvají 14 týdnů s frekvenci jednou nebo dvěma setkáními za týden, celkem tedy 28 nebo 56 hodin. Květnové standardní kurzy se konají dvakrát týdně a mají celkem 28 hodin. Jedna učební hodina trvá 60 minut a každá lekce trvá 120 minut bez přestávky. Na konci kurzu studenti absolvují online zavěrečný test. Náplň kurzů a jejich úrovně odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci jazyků, od A1 po C1. K dosažení jednotlivých úrovní je nutné absolvovat předem stanovený počet hodin, jak je níže uvedeno: A1: 90 hod. A2: 90 hod. B1: 150 hod. B2: 90 hod. C1: 120 hod. Zařazení do nezačátečnických kurzů probíhá na základě vstupního rozřazovacího testu. Třída se skládá minimálně ze 4 a maximálně z 12 studentů.

Zobrazen 1. – 6. z 9 výsledků