A2 Standardní – R

2 500 

Úroveň: A2
Docházka: 1x týdně
Cena za 7 lekcí (= 14 hod): 2500 kč

Kurz k prohloubení a upevnění již získaných dovedností v italštině.
Mluvení, psaní, čtení a poslech v různých reálných situacích.

Student je zařazen na základě vstupního testu.

Katalogové číslo: - Kategorie: Štítek:

Podle SERR je úroveň A2 základní úrovní přežití. Na této úrovni je student schopen porozumět a komunikovat jednoduché informace o každodenních a obecných tématech. Elementárním způsobem umí popsat podrobnosti svého života nebo prostředí, které ho obklopuje; umí vyjádřit okamžité potřeby.

You may also like