B1 Standardní – R

2 500 

Úroveň: B1 – středně pokročilý
Docházka: 1x týdně
Cena za 7 lekcí (= 14 hod): 2500 kč

Kurz k prohloubení a upevnění již získaných dovedností v italštině.
Mluvení, psaní, čtení a poslech v různých reálných situacích.

Student je zařazen na základě vstupního testu.

Katalogové číslo: - Kategorie: Štítek:

Podle SERR je úroveň B1 úroveň středně pokročilá Práh. Na této úrovni je student schopen porozumět (v jasném a standardním mluveném jazyce) a komunikovat aspekty známých témat týkajících se školy, práce, volného času atd. Umí jednoduše a důsledně vyjádřit svůj názor na známá témata nebo v oblasti svých vlastních zájmů. Umí převyprávět zážitek nebo událost, stručně vysvětlit projekt nebo nápad a stručně hovořit o očekáváních, snech nebo cílech. V našich kurzech trvá 150 hodin a dělí se na podúrovně B1a, B1b, B1c, B1d, B1e.

You may also like