B1b Standardní

3 750 

Úroveň: B1b
Docházka: 3 hodiny, 1x týdně
Kdy: v pondělí od 17.00 do 8.00 hod.
Cena za 7 lekcí (= 21 hodin): CZK 3,750

21hodinový kurz pro středně pokročilé jednou týdně. Navazuje na kurz B1a nebo se student zařadí na základě testu.
Výuka je založena na lekcích 5-7 učebnice Chiaro! B1.

Není skladem

Kategorie: Štítek:

Podle SERR je úroveň B1 úroveň středně pokročilá Práh. Na této úrovni je student schopen porozumět (v jasném a standardním mluveném jazyce) a komunikovat aspekty známých témat týkajících se školy, práce, volného času atd. Umí jednoduše a důsledně vyjádřit svůj názor na známá témata nebo v oblasti svých vlastních zájmů. Umí převyprávět zážitek nebo událost, stručně vysvětlit projekt nebo nápad a stručně hovořit o očekáváních, snech nebo cílech. V našich kurzech trvá 150 hodin a dělí se na podúrovně B1a, B1b, B1c, B1d, B1e.

You may also like