C1R- 63

5 350 

Úroveň: C1 – pokročilý
Docházka: 1x týdně
Kdy: v pondělí od 18:00 do 20:00
Cena za 14 lekcí (= 28 hod): 5.350 kč

Kurz k prohloubení a upevnění již získaných dovedností v italštině.
Mluvení, psaní, čtení a poslech v různých reálných situacích.

Student je zařazen na základě vstupního testu.

Skladem

Podle SERR je úroveň C1 pokročilou úrovní Účinnost. Na této úrovni je student schopen porozumět širokému spektru komplexních a dlouhých textů a dokáže rozpoznat jejich implicitní význam. Vyjadřuje se přirozeně a hladce. Flexibilně a efektivně používá jazyk pro sociální, profesní a akademické účely. Umí vytvářet jasné, dobře konstruované a artikulované texty o složitých tématech, ovládá struktury řeči a mechanismy soudržnosti jazyka.

V našich kurzech trvá 120 hodin a je rozdělena na podúrovně C1a, C1b, C1c, C1d.

Den a čas

Pondělí 18.00 – 20.00