B1c Standardní

5 000 

Úroveň: B1c
Docházka: 4 hodiny, 2x týdně
Kdy: v úterý a čtvrtek od 18:00 do 20:00 hodin (čtvrtky online)

Cena za 14 lekcí (= 28 hodin): 5.000 Kč

28hodinový kurz pro středně pokročilé jednou týdně. Navazuje na kurz B1b nebo se student zařadí na základě testu.

Výuka je založena na lekcích 8-10 učebnice Chiaro! B1.

Není skladem

Kategorie: Štítek:

Podle SERR je úroveň B1 úroveň středně pokročilá Práh. Na této úrovni je student schopen porozumět (v jasném a standardním mluveném jazyce) a komunikovat aspekty známých témat týkajících se školy, práce, volného času atd. Umí jednoduše a důsledně vyjádřit svůj názor na známá témata nebo v oblasti svých vlastních zájmů. Umí převyprávět zážitek nebo událost, stručně vysvětlit projekt nebo nápad a stručně hovořit o očekáváních, snech nebo cílech. V našich kurzech trvá 150 hodin a dělí se na podúrovně B1a, B1b, B1c, B1d, B1e.

You may also like