B2 Standardní – R

2 500 

Úroveň: B2 – středně pokročilý
Docházka: 1x týdně
Cena za 7 lekcí (= 14 hod): 2500 kč

Kurz k prohloubení a upevnění již získaných dovedností v italštině.
Mluvení, psaní, čtení a poslech v různých reálných situacích.

Student se zařadí na základě rozřazovacího testu.

Viz také kurz Konverzace B2

Katalogové číslo: - Kategorie: Štítek:

Podle SERR je úroveň B2 úrovní pro středně pokročilé Pokrok. Na této úrovni je student schopen porozumět hlavním myšlenkám komplexních textů na konkrétní i abstraktní témata, jakož i odborným diskusím souvisejícím s jeho oborem specializace. Umí reagovat plynule a spontánně, což mu umožňuje normální interakci s rodilými mluvčími italštiny. Umí se jasně a podrobně vyjádřit k celé řadě témat a dokáže předložit svůj názor na dané téma vyjmenováním výhod a nevýhod. V našich kurzech trvá 120 hodin a je rozdělena na podúrovně B2a, B2b, B2c, B2d.

You may also like